В отговор на вашите нужди

Ако се сблъсквате с липсата на квалифициран персонал в сферата на Вашата дейност, ако трябва да се справяте с увеличаващата се работа и да компенисрате ограничения брой на вашите служители, то Интерим Европа ЕООД Ви предлага точни решения за Вашите нужди.

Улеснен процес

Грижим се за следните процедури:

Процедури по наемането на служители
Медицински прегледи
Трудови договори
Фишове за получена заплата

Гъвкавост

Нашите предложения са адаптирани към Вашите желания (трудови договори за определен период от време и с възможност за подновяване) и към промените в закона.

Гаранция

ИНТЕРИМ ЕВРОПА Ви гарантира стриктното спазване на правните изисквания и трудовото законодателство, валидни във всяка държава.
Както и на задълженията и процедурите, гарантиращи сигурността на хората.

Мобилност

Нашите кандидати са придобили професионален опит във Франция, Белгия и Италия.

Реактивност

Ефективно избираме квалифицирани, мотивирани, изпълнителни, френскоговорящи кандидати.