КОИ СМЕ НИЕ?

ИНТЕРИМ ЕВРОПА е българска компания, предлагаща временна трудова заетост, оторизирана от Министерството на труда и социалната политика. Лиценз №106/23.01.2015г. до 23.01.2020г.
Интерим Европа е регистриран администратор на лични данни с удостоверение №413274, издадено от КЗЛД на Република България.

КАКВО ОЗНАЧАВА „INTERIM“?

INTERIM означава осигуряване на временни служители според приетите закони и наредби.

ПРАВНА РАМКА

INTERIM e легализирана компания, оторизирана да извършва дейност в сферата на временната трудова заетост.

новите категории за работа