Un răspuns aşteptărilor voastre

Vă confruntaţi cu lipsa candidaţilor calificaţi în domeniul vostru de activitate, trebuie să faceţi faţă unui volum mai mare de activitate, să compensaţi lipsa de salariaţi … Interim Europe vă oferă soluţii adaptate nevoilor voastre.

Simplitate

Noi efectuăm pentru voi:

Formalităţile legate de angajare
Vizita medicală
Contractul de muncă
Statele de plată

Flexibilitate

Ne adaptăm evoluţiei cererii voastre (contract pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire) şi modificărilor cadrului legislativ.

Garanţie

Interim Europe vă garantează încadrarea în normele juridice în desfăşurarea activităţii, cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare în fiecare ţară.

Mobilitate

Candidaţi mobili şi care au deja experienţă profesională în Franţa, Belgia, Italia.

Reacţie rapidă

O selecţie eficientă de candidaţi formaţi, motivaţi, performanţi şi francofoni.